آدرس : آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان دانشگاه - مجتمع تحقیق و توسعه -

مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 E : ostoreh20@gmail.com

E : ostoreh20@yahoo.com

09148670215

* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
تحصیلات :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

با ارساال پیام گهر بار خودتان  ما را قرین محبت  می فرمائید

 

 

 

 • Privacy Policy Terms Of Use
وبلاگکد ماوس