09148670215
  صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • دستگاه انکوباتور سیار مدل PIT

  دستگاه انکوباتور سیار مدل PIT

  مشخصات : دستگاه انکوباتور سیار مدل PIT مخصوص حمل لوله های آزمایش استریل حاوی اسپرم های آنالیز شده برای انجام عمل IUI از آزمایشگاه به مرکز درمانی یا مطب پزشکان متخصص نازائی می باشد.

 • دستگاه انکوباتور سیار مدل PIA

  دستگاه انکوباتور سیار مدل PIA

  مشخصات : شرح خلاصه محصول

 • دستگاه انکوباتور سیار مدل PIP

  دستگاه انکوباتور سیار مدل PIP

  مشخصات : شرح خلاصه محصول

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی