09148670215
دستگاه انکوباتور سیار مدل PIT

  • دستگاه انکوباتور سیار مدل PIT مخصوص حمل لوله های آزمایش استریل حاوی اسپرم های آنالیز شده برای انجام عمل IUI از آزمایشگاه به مرکز درمانی یا مطب پزشکان متخصص نازائی می باشد.
  • فرایند کار در این روش به این صورت است که نمونه اسپرم از مریض به جای مطب یا مرکز درمان نازایی در یک آزمایشگاه تخصصی و مجهز دریافت شده و عملیات آماده سازی (آنالیز، شستشو، فرآوری و تقویت) اسپرمها در آزمایشگاه صورت می پذیرد و پس از آن اسپرمهای آماده شده در داخل لوله های آزمایش استریل ریخته می شود و سپس لوله های آزمایش حاوی اسپرم آنالیز شده در داخل محفظه دستگاه اَنکوباتور سیار تعبیه شده و به مطب پزشک متخصص نازایی منتقل می شود و در داخل مطب اسپرمهای آماده شده وارد کاتتر شده و عمل درمانی ( IUI ) انجام می گردد. 

  • جزئیات

این دستگاه تازه وارد سیستم مراکز درمان ناباروری و آزمایشگاههای پزشکی شده است و در تعدادی از آزمایشگاههای پزشکی و مراکز درمان ناباروری در کل کشور موجود است. با بکارگیری دستگاه انکوباتور سیار مدل PIT در مطب پزشکان متخصص نازائی و مراکز درمان نازائی جهت انجام عمل IUI دیگر نیازی به داشتن آزمایشگاه مجهز در کنار مطب نخواهند شد.