09148670215
دستگاه مینی اَنکوباتور CO2

دستگاه مینی اَنکوباتور CO2رومیزی     (Minnie Co2 incubator)
 
دستگاه مینی اَنکوباتور CO2 رومیزی در واقع مدل کوچک شده و رومیزی دستگاه اَنکوباتورهای CO آزمایشگاه میباشد. این دستگاه از تکنولوژی بالائی برخوردار بوده از تمام قابلیت های لازم اَنکوباتور CO آزمایشگاه از لحاظ ایجاد محیط اَنکوباسیون برای کشت سلولی و میکروبی لقاح مصنوعی برخوردار می باشد. این دستگاه برای نگهداری ، کشت و تکثیر نمونه های زنده آزمایشگاهی در شرایط خاص محیطی به لحاظ دما، رطوبت و میزان درصد ترکیب گازهای موجود در هوا از جمله گاز CO2 و سطح PH   محیط به کار می رود.
بطور کلي انکوباتور CO2به صورت گسترده در زمينه تکثیر و نگهداري کشت هاي سلولي در مراکز علمي-تحقيقاتي و درمانی کاربرد دارد. بطور عمده کاربرد هاي اين دستگاه در مراکز مهندسي کشت بافت و لقاح مصنوعي و مراکز تحقيق در خصوص سلول هاي سرطاني و مراکز مربوط به تحقيق  و پژوهش  در مورد ساير سلول هاي انسانی و حیوانی مي باشد.
 

  • جزئیات