09148670215
دستگاه انکوباتور سیار مدل PIA

دستگاه انکوباتور سیار مدل PIA جهت حمل نمونه حجیم از جمله نمونه اسپرم حیوانی از محل نمونه گیری به آزمایشگاه می باشد. این دستگاه دارای پروگرامر جهت تنظیم دستگاه در دمای دلخواه برای کاربردهای متعدد می باشد.
 

  • جزئیات